18. DECEMBER
Luk 1,67: »Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede… «

Når Zakarias med sine ord bliver vigtig for flere end sin egen samtid, så hænger det sammen med, at han bliver fyldt med Helligånden», som der står. Han bliver gennemløb for noget vigtigt, Gud vil have sagt til os til alle tider.
- Der står flere steder i Bibelen om personer, at de bliver »fyldt med Helligånden». Sådan at det, de siger og gør, på en Nærlig måde bliver båret af Guds Ånds nærvær og virkekraft.
Ved at fylde os med Helligånden kommer Gud særlig tæt os. I vores dåb bliver vi lukket ind i Helligåndens virkefelt. Og igennem troen på Jesus gør Ånden sin gerning til gavn for både os selv og andre. Guds Ånd fylder os med kald til at Lære frelsen at kende; Guds Ånd drager os ind i syndernes forladelse, ind i Guds barmhjertighed, ind i Guds ords sandhed og lys. Og Guds Ånd fylder os til at blive gennemløb for Guds frelse til endnu flere. Ikke så vi nødvendigvis bliver husket af mange som Zakarias, da han blev fyldt med Helligånden! Men sådan at du og jeg også kan blive vigtige mennesker for nogen, ikke mindst for vore nærmeste, på deres vej til Gud!
Vi kan ikke rive eller skrabe dette forunderlige til os. Men Helligånden kan lægge det ind i dit og mit liv, dette nybrud, som Zakarias profeterer om. Og Helligånden gør det ikke ved, at du har særlige evner for det religiøse, men ved, at du ganske enkelt lytter til evangeliet om Jesus. For dette ord kommer stærkt her i advents- og juletiden.
Til vores adventsbøn hører, at også vi må leve under Åndens berøring med Ordets kraft. Og dermed kunne give noget vigtigt videre til dem, Gud ønsker at nå igennem os.
Advent vil gøre Jesus Kristus vigtig for os alle …
Og ved din Helligånd os led
på vejen frem til salighed,
at her vi dig lovsynge må,
indtil vi for dit ansigt stå!   
(fra DS 84,7)