22. DECEMBER
Joh 3,28-30: »Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham ... Han skal blive større, jeg skal blive mindre. «
Jesus skal vokse. Vokse i vort liv; i vores menighed; i verden. Ikke sådan, at kristentro er en »storhedsreligion«. For »vækst« kan blive farlig, hvis vi giver os »i vækstens vold« for selv at komme til at se store ud!
Sådan voksede Jesus ikke. Han levede mellem krybben og korset. Jesus voksede i selvhengivenhed for at gøre Guds kærlighed synlig. Jesus ville gøre sin menighed til et godt voksested for os små mennesker. I troskab imod Ham, men også i frihed; i fælles tjeneste, men uden tvang til uniformitet. Hvor vi samles i Jesu navn, dér skaber Guds Ånd sund vækst.
I verdens hårde ræs er det sådan, at du visner, hvis ikke du vokser! Sådan er det ikke i Guds rige. I Guds rige mister du ikke betydning, fordi du aftager i betydning her på jord! Lever du din hverdag med tro og bøn og gudstjeneste, så taber du ikke livet, du vinder det!
Vi nærmer os adventstidens afslutning. Adventstidens store forkynder, Johannes Døber, træder tilbage for at Jesus kan tage over. For, som Johannes siger: Jesus taler ovenfra og forkynder det helt afgørende, at når vi tror på Ham, har vi evigt liv. Uden tro og lydighed mod Guds Søn er der kun Guds vrede. Det forstår vi godt, når Gud gav så meget for at hente os ind i sit rige til den evige bryllupsfest.
Den Himmelske Brudgom, Jesus, venter på sin jordiske brud! For det skinner stærkt igennem: Jesus elsker sin brud, Han elsker sin kirke, Han venter efter at forenes med dig og mig!
Nu er alle fire adventslys tændt. Der er ikke flere at tænde. Nu venter vi på Jesus. Vi venter på at fejre jul med Ham — og på at se Ham ansigt til ansigt ved Hans genkomst på den store adventsdag.

Bort sorg, og krænk ej mer vort sind!
Guds glæde lukker vi nu ind,
at vi kan Jesus favne
med bøn og hjertens tak og tro ...               (fra DS 90,2)