Februar 2014
8 uger gammel og på vej ud i den store verden for første gang