Påske

 

 

Påske

 

Påske betyder: At gå forbi. Denne betydning går tilbage til beretningen om Israelitterne, der levede i trældom i Ægypten, og de 10 plager ramte ægypterne, fordi Farao ikke ville lade folket rejse ud af Ægypten. Den sidste plage, som ramte ægypterne, var, da Herren dræbte den førstefødte i hver familie i Ægypten. For at dette ikke skulle ramme Israelitterne skulle de smøre blod af et slagtet lam på dørstolperne. Så ville døden gå forbi dem.

Jesus døde og opstod, netop for at give os mulighed for, at tage imod påskens budskab: At døden må gå forbi os. At vi må tage imod evangeliet om, at Guds søn Jesus Kristus har sonet vores synd, og at vi i tro på ham må tage imod dette frihedsbudskab.

 

Langfredag hængt Jesus på korset og døde for at alle mennesker. Jesus betalte prisen for at Jeg skulle går fri.

 Påske morgen stor Jesus op af døden. Han overvandt døden, og den har ikke længer magten over ham.
  Guds frelsesplan:
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse.  For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning; for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse – i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed.

  Efeserbrevet kap. 1.

Arven gives til os:

  For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.

Efeserbrevet kap. 2.

Alt dette gives til den der tror, og det må du og jeg tage imod, Som en gave.

 

Har du efter du har læst dette lyst til at spørge mig om noget, eller bare komme med en kommentar er du velkommen til at skrive til mig.