Gør mig til redskab


    Herre, gør mig til redskab

   for din fred.
   Lad mig bringe kærlighed,
   hvor hadet råder.
   Lad mig bringe tilgivelse,
   hvor uret er begået.
   Lad mig skabe enighed,
   hvor uenighed råder.
   Lad mig bringe tro,
   hvor tvivlen råder.
   Lad mig bringe glæde,
   hvor sorg og bedrøvelse råder.
  
   Lad mig ikke så meget søge
   at blive trøstet
   som at trøste.
   Ikke så meget at blive forstået
   som at forstå.
   Ikke så meget at blive elsket
   som at elske.
   For det er ved at give,
   at man får.
   Det er ved at glemme sig selv,
   at man finder sig selv.
   Det er ved at tilgive andre,
   at man får tilgivelse.
   Det er ved at dø,
   at man opstår til evigt liv.
  
   Frans af Assisi's bøn (Frans af Assisi 1181-1226)
 

Vis mig dine veje


     Jeg længes efter dig, Herre,
   jeg stoler på dig, min Gud.
   Lad mig ikke blive til skamme,
   lad ikke mine fjender frydes over mig.
   Ingen, der håber på dig, bliver til skamme,
   men det bliver de, der er troløse til ingen nytte.
   Vis mig dine veje, Herre,
   lær mig dine stier!
   Vejled mig i din sandhed og belær mig,
   for du er min frelses Gud,
   til dig sætter jeg altid mit håb.
   Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed,
   som har været til fra evighed.
   Glem min ungdoms synder og overtrædelser,
   husk mig i din trofasthed,
   fordi du er god, Herre.
  
   Uddrag af Salmernes Bog 25

Giv mine øjne lys


 Hvor længe vil du dog glemme mig, Herre?
 Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig?
 Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet
 og daglig have sorg i mit hjerte?
 Hvor længe skal min fjende triumfere over mig?
 Se mig, svar mig, Herre min Gud!
 Giv mine øjne lys, så jeg ikke sover ind i døden,
 og min fjende siger: »Jeg har fået magt over ham,«
 og mine uvenner jubler, fordi jeg vakler.
 Men jeg stoler på din trofasthed,
 mit hjerte skal juble over din frelse.
Jeg vil synge for Herren,
 for han har handlet vel imod mig.
   
 (Uddrag af Salmernes Bog 13)