9 . DECEMBER
Matt 25,1-13: »Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger… fem af dem var tåbelige ... Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jeg, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. «

Han kommer ikke ubelejligt, fordi Han ønsker at fange os på det forkerte ben. Faktisk vil Guds Søn komme synligt tilbage på det bedste tidspunkt for sit folk. Lige hvor vi trænger allermest til udfrielse!
Dét betyder imidlertid også dette afgørende, at fra da af låses Himlens dør. Til glæde indenfor — og forfærdelse udenfor. På den dag, som kun står noteret i Guds kalender, er det for sent at lave om på noget.
Men det er ikke for sent nu. Nu skal vi forberede det fornødne, så vi er parate den gunstige dag, vor Himmelske brudgom fylder den evige festsal.
Til livets alvor hører, at vi kan forpasse afgørende chancer. Til evighedens alvor hører, at vi kan komme for set til Guds rige! Ikke fordi Jesus vil det. Når Han taler om de sidste tider og faren for at sløve hen, så er det for at gøre os vagtsomme. For netop når det er sortest, skal Menneskesønnen komme! En glædens time. Men evigt smertelig, hvis vi lader det åndelige beredskab falde. »Våg derfor,« siger Han.
Jesus har valgt os som sin brud. Helt utroligt, så uværdige som vi er. Men det er os, Han har valgt! Dåb og tro har Han givet os til at klare ventetiden. En dag kommer vores Himmelske Brudgom til syne igen, for at blive forenet med sin jordiske brud — og da skal Han forvandle os fra det fattige ufuldkomne til evig skønhed!
Våg og vent derfor — og tag del i kirkebrudens forberedelse af Himmelbrylluppet! Vores Himmelske Brudgom vil så gerne overraske os til glæde.

Thi Zions vægtre råbe:
Vor brudgom nu er nær,
kom, mød ham nu til hobe
i troens frydefærd!  
(fra DS 271,2)